Op 1 april 2014 was het zover.
De verplichte aanwezigheidsregistratie bouw of checkinatwork op bepaalde werven.

Anderhalf jaar na de eerste wettekst is de aanwezigheidsregistratie bouw in de laatste rechte lijn gekomen en succesvol gelanceerd.

De wetgeving rond de checkinatwork is nogal omvangrijk, complex en niet voor iedereen toegankelijk, dus wij geven hier graag even alle bepalingen van de aanwezigheidsregistratie bouw mee in een notendop.

Op die manier hebt u een grondig beeld wat er voor u veranderd is op 1 april 2014 dankzij deze ‘whereabouts’ wet en CheckinAtWork.

Wet met 2 delen

De wetgeving rond de aanwezigheidsregistratie bouw bestaat uit 2 delen.

 • Enerzijds is er de verplichte aangifte van bepaalde werven
 • Anderzijds is er de elektronische aanwezigheidsregistratie van alle werknemers (Checkinatwork)

Deel 1: Aangifte Werven

Het eerste deel van de wet rond de aangifte is reeds in voege gegaan op 1 januari 2014 en is in veel opzichten beter dan de vorige aangiftes van de werven.

Waar vroeger verschillende administraties dienden aangeschreven worden, volstaat het nu om 1 aangifte van de werken te doen bij de RSZ.

Welke werken?

De wet spreekt over bijna alle werken die een risico inhouden voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers.
Dit kan gaan van allerhande bouwwerkzaamheden tot werken waarbij arbeiders in contact komen met chemische stoffen en dergelijke meer.

Maar omdat deze aangifte in praktijk vaak zal leiden tot een overvloed van aangiftes werden een paar nuanceringen in het leven geroepen.

Vrijstellingen

Zo zijn onderaannemers die geen beroep doen op een onderaannemer en werken uitvoeren met een kostprijs minder dan 30.000 euro (excl. btw) vrijgesteld.
Ook aannemers die beroep doen op 1 onderaannemer maar de waarde van hun werken ligt lager dan 5.000 euro (excl. btw) moeten geen aangifte doen.

Deel 2: Aanwezigheidsregistratie bouw (Checkinatwork)

Met deze aanwezigheidsregistratie is het verplicht om de aanwezigheden op specifieke bouwplaatsen te registreren.
Deze bouwplaatsen moeten wel een totale waarde hebben van 800.000 euro (excl. btw) 500.000 euro (excl. btw) of meer (vanaf 1 januari 2016).

Lees hier de update voor 1 januari 2016 >

Voor wie?

Iedereen die actief betrokken is bij de totstandkoming van de werf dienen zich te registreren.
Dit zijn zowel de arbeiders, zelfstandigen, veiligheidscoördinatoren en anderen.

Studiebureaus, EPB-verslaggevers hoeven zich niet te registeren.

Mensen die occasioneel de werf bezoeken en geen onroerende activiteit uitvoeren, dienen zich ook niet te registreren.
Dit kan zowel de directie, mogelijke kopers, experten, verkopers,… als een broodjes- of andere pakketdienst zijn.

Ook de uiteindelijke klant hoeft zich niet te registeren.

In de praktijk leidt tot veel twijfelgevallen. Wij geven enkele handige tips:

 • Komt uw chauffeur enkel iets leveren? Geen registratie. Komt deze chauffeur ook iets plaatsen zoals gewelven of gebruikt hij een betonpomp,… dan moet hij zich wel registreren.
 • Keuring na installatie? Deze persoon voert geen onroerende activiteit uit -> geen registratie
 • Administratief personeel? Geen registratie. Voert de persoon wel een onroerende activiteit uit zoals een werfleider -> registratie.
 • Werk na opleveren? Geen registratie, tenzij het een werk van meer dan 800.000 euro 500.000 euro (update 1 januari 2016) (excl. btw) omvat.

Kortweg gezegd zorgt het uitvoeren van onroerende activiteiten quasi altijd voor registratie.

Lees hier de update voor 1 januari 2016 >

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de hoofdaannemer.

Hij moet aan zijn onderaannemers meedelen als zij hun aanwezigheid dienen te registreren.
Onderling kan dan afgesproken worden op welke manier zij deze aanwezigheden zullen registreren.

Momenteel helpt de RSZ wel door vooraf een e-mail te sturen waarin ze melden dat een bepaalde werf voldoet aan alle voorwaarden rond de aanwezigheidsregistratie.

De hoofdaannemer zelf moet ook toezien dat de onderaannemers correct registreren.

Uiteraard kan dit contractueel bepaald worden.

Vrijstellingen

Ook hier geldt een bepaling waaraan moet voldaan worden.

De plicht tot registratie is van toepassing voor werken in onroerende staat waarvan de jaarlijkse waarde minimum 800.000 500.000 euro (update 1 januari 2016 en excl. btw) is en gestart zijn vanaf 1 april 2014

Kleine noot; Werken die begonnen zijn voor 1 april 2014 (maar niet voor 1 januari 2014) en nog doorlopen tot 30 september 2014 dienen zich ook te registeren.

Lees hier de update voor 1 januari 2016 >

Geen boetes

We kunnen nu wel reeds melden dat de overheid de periode tussen 1 april 2014 en 1 oktober 2014 alle aannemers intensief zal begeleiden en dat er bijgevolg geen boetes uitgedeeld zullen worden.

Ook zal de periode van 1 oktober 2014 tot 1 januari 2015 gebruikt worden om bedrijven te begeleiden in plaats van te straffen.

Op die manier leert iedereen werken met dit nieuwe systeem.

Welke gegevens registreren?

Er zijn een aantal zaken die verplicht geregistreerd moeten worden bij de elektronische aanwezigheidsregistratie bouw:

 • De persoonlijke gegevens van de werknemer (zoals Rijksregister-, BIS- of L1-Limosanummer)
 • Plaats van werf (via code ingegeven in de registratie van werf 30 bis)
 • De identificatiegegevens van de werkgever (Ondernemingsnummer)
 • De datum van de registratie (geen tijdstip)

Hoe registreren?

De dienst RSZ heeft voor deze aanwezigheidsregistratie bouw een speciale tool ontwikkeld waarop alle aannemers de verplichte zaken kunnen invullen/registreren en het eigenhandig kunnen doorsturen naar de RSZ.

Checkinatwork

Dit CheckinAtWork portaal is toegankelijk via:

 • Een desktop computer op de internetpagina van CheckinAtWork
 • Een mobiele app voor smartphones van CheckinAtWork
 • Een gateway van Checkinatwork (vereenvoudigde website voor onderweg)
 • Gebruik makend van webservices die toegankelijk zijn voor onder andere track & trace systemen,…

Koppeling GeoDynamics

Al van reeds in het begin zijn wij actief betrokken bij de aanwezigheidsregistratie in de bouw.
Wij maakten deel uit van de taskforce en staan in nauw contact met de mensen van CheckinAtWork, RSZ en belangenverenigingen uit de bouwsector.

Dankzij onze goeie kennis van de bouwsector en alle CAO-afspraken zoals mobiliteitsvergoeding en mobiele tijdregistratie zijn wij in staat om 8 perfecte oplossingen te voorzien rond deze elektronische aanwezigheidsregistratie en checkinatwork .

Onze testklant in de pers

Naar aanleiding van de start van de wetgeving rond checkinatwork heeft Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez de werf Chartreuseweg in Brugge bezocht.
Daar maakt Group Verhelst gebruik van onze oplossing.

Aan de hand van een badge en activiteitenpaneel geven de medewerkers eenvoudig hun aanwezigheidsregistratie door.
Onze servers ontvangen de registratie en sturen deze in realtime door naar CheckInatWork van de RSZ.

Ontdek onze oplossing

Zoals u al kon lezen hebben wij 8 verschillende oplossingen ontworpen die u helpen bij de aanwezigheidsregistratie.
Op die manier is er voor elke situatie (ook voor de toekomstige Construbadge) een perfecte oplossing.

Wenst u info te ontvangen rond onze oplossingen checkinatwork? Vraag dan gerust een demo aan en ontdek de perfecte oplossing voor uw bedrijf.