In elke sector gelden sterke cao’s.

Juist daarom dat een goede tijdregistratie en kilometeradministratie van groot belang kan zijn voor uw bedrijf

Wij leggen u graag even de voordelen uit van een tijdregistratie systeem en kilometerregistratie aan de hand van 5 toepassingen.

  • Mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding

We nemen nu even de bouwsector als voorbeeld.
Elke onderneming in de bouwsector moet sinds 1 oktober 2008 voldoen aan de nieuwe bouw cao.
In deze bouw cao wordt onder andere bepaald dat elke arbeider, wanneer die zich verplaatst van zijn woonplaats, de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar de werf, recht heeft  op een mobiliteitsvergoeding.

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met het onderscheid tussen chauffeur en passagier en laden/lossen in de bouw.
De chauffeur heeft recht op een hogere vergoeding en in bepaalde gevallen (als het niet langer duurt dan 5 minuten) wordt het laden/lossen aanzien als effectieve arbeidstijd.

Dit betekent dat de bouw firma een vergoeding moet betalen aan de hand van de afgelegde kilometers en rekening moet houden van de functie van de persoon in de wagen.

Een hels werk als u dit manueel moet verwerken.

Maar met behulp van een track & trace oplossing, hoeft u deze gegevens niet meer manueel in te voeren en bij te houden.
Het wordt vanaf nu allemaal automatisch bijgehouden door een blackbox en zijn tijdregistratie en wordt daarna veilig opgeslagen op servers.

Zeg dus vaarwel aan manuele berekeningen en verwelkom een automatische tijdregistratie met een mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding.

Wij weten uit ondervinding dat er nog meerdere sectoren zijn (zoals metaal, elektriciteit,…) die ook zo’n regels moeten volgen.
Dus vast en zeker zijn deze vergoedingen ook verplicht voor uw sector.

Of bent u meer geïnteresseerd in de regels rond elektronische aanwezigheidsregistratie bouw of de bouwbadge? Ontdek het hier. 

  • Mobiele tijdregistratie en loonverwerking

Een werknemer die van werf naar werf of plaats naar plaats gaat en meestal andere uren heeft als de administratief bediende die de uren uitbetaalt, heeft weinig tot geen contact met de bureau.

Hoe kan u dan makkelijk zijn gepresteerde uren gaan opvragen en verwerken?

De meeste firma’s gebruiken nog steeds een werkbon.
Op deze bon vult de werknemer zijn gepresteerde uren van de dag in en bezorgt deze éénmaal per week/maand terug aan de bureau.

Aan de hand van deze cijfers kan de administratief bediende de uren verwerken en uitgaan tot betaling van het loon.

Maar er zijn veel problemen en heel wat tijdsverlies met dit verouderde tijdregistratie systeem.
En er is eigenlijk ook dubbel werk, want de bediende moet deze tijdregistratie gegevens gaan overtypen in het computersysteem en daarnaast hebt u nog steeds geen exacte controle over deze cijfers.

Er kan altijd wat misgaan waardoor het fout op het blad staat ingevuld.

Een mobiele tijdregistratie kan de oplossing zijn.
Aan de hand van tikkingen op het tijdregistratie systeem kan de werknemer doorgeven wanneer hij start en stopt op de werf vanuit de wagen.
Deze uren worden ogenblikkelijk doorgegeven aan de server en zo kan de bediende de tijdregistratie gegevens makkelijk beheren en controleren.

Een goed systeem kan ook nog rijden, werken, laden/lossen, pauze, … moeiteloos registreren en daarenboven manuele bijstellingen zoals verlof en ziekte toelaten.

Lees meer over tijdregistratie >

  • Nacalculatie

Een goede nacalculatie is belangrijk in elke firma. Maar hoe ga je om met de uren van uw personeel?
In veel gevallen zijn die enkel toegankelijk voor de personeelsdienst op een manier die alleen voor hen van toepassing is.

Met een goede tijdregistratie zijn deze gegevens toegankelijk voor iedereen en op elk moment.

Dit is de basis voor een vlotte nacalculatie.

  • CO2-bijdrage

Sinds 1 januari 2005 wordt een CO2-taks geheven op bedrijfswagens die ook voor privé-doeleinden gebruikt worden zoals bijv. voor het woon-werk verkeer.

Tot voor 1 juli 2005 lag de bewijslast bij de RSZ, om aan te tonen of de bedrijfswagen al dan niet voor prive gebruik werd gebruikt.
Deze bewijslast werd omgekeerd vanaf 1 juli 2005 en komt nu toe aan de werkgever.
Dit wil zeggen dat er een onweerlegbaar vermoeden wordt ingevoerd dat elk voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt aan de werknemer en dat ook voor privé-doeleinden kan worden gebruikt, als privé gebruik wordt vermoed.

Het is dan aan de werkgever om dit vermoeden te weerleggen en het tegendeel te bewijzen.

Een tijdregistratie voorziet u in de tools om dit vermoeden te weerleggen, dit aan de hand van een specifiek CO2-rapport of de online ritverslagen.

  • Verbeterde planning

In veel gevallen betekent het zicht hebben op uw arbeiders, een vereenvoudigde planning door realtime informatie van de voertuigen.

Want doordat u weet waar uw voertuigen zich bevinden, kan u sneller ingrijpen bij problemen.

Is er ergens iets te kort of hebben uw arbeiders hulp nodig, dan kunt u nu met een paar drukken op de knoppen weten waar uw wagens zich bevinden.

Geen onnodige telefoons meer maar een directe reactie bij een probleem.

Lees meer over track & trace >

Extra’s

Naast al deze zaken, zorgt een systeem ook nog voor een goede diefstalbeveiliging, een handig middel om overtredingen te bespeuren en u kan er zelf uw onderhouden van uw wagenpark met beheren.

Lees meer over fleetmanagement >