Nee, we hebben het niet over nieuwe snelheidscontroles langs de autosnelweg, alhoewel ook deze flitscontroles stevige boetes kunnen opleveren.

Wel hebben we het over de intentie van de Belgische overheid om in 2023 de bouwsector te onderwerpen aan gezamenlijke controles door verschillende inspectiediensten.

Dat zijn onder andere de RVA, RSZ en de RSVZ.

Flitscontroles in de bouwsector

Deze acties kaderen in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding voor 2023 en 2024. Hiermee gaat de Belgische overheid de strijd aan tegen sociale dumping en onregelmatigheden op de bouwwerf.

Concreet zullen de inspectiediensten steekproeven houden en arbeidsovereenkomsten, loonbrieven, arbeidsreglementen en uurroosters controleren.

Bovendien zullen ze ook verifiëren of alle wettelijke verplichtingen die specifiek eigen zijn aan de bouw werden volbracht.

We hebben het hier dan natuurlijk over onder andere Checkinatwork, werfmelding en Limosa.

 

Vermijd Checkinatwork-boetes

Dit is vooral een moeilijke situatie voor hoofdaannemers.

Deze moeten vaak het overzicht kunnen blijven houden over meerdere werven, en meerdere onderaannemers.

GeoDynamics ontwierp een systeem waarbij werknemers die een werf betreden, zich zeer eenvoudig kunnen aanmelden, ook als zij bij een onderaannemer werken.

Op deze manier melden deze medewerkers zich automatisch ook aan voor Checkinatwork, en vermijdt de hoofdaannemer potentieel hoge boetes.

Het GeoDynamics-platform zorgt voor een efficiënte uitwisseling tussen de verschillende aannemers.

Het zorgt er bovendien vooral voor dat de hoofdaannemer steeds een overzicht heeft op de werknemers op de werf en of zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Ontdek hoe onze oplossing werkt >

 

Registratie van buitenlandse werknemers op bouwwerven

Voor buitenlandse werknemers is er nog een extra moeilijkheid.

Zij moeten een Limosa-1-meldingsbewijs en -nummer aanvragen bij de Belgische Sociale Zekerheid.
Dat kan vervolgens gebruikt worden voor de Checkinatwork.

Ook voor deze uitdaging bouwden we een module in.

Onze software leest en slaat het officiële document op waardoor steeds het juiste Limosa-nummer gebruikt wordt.

 

Duidelijkheid op de werf

Bovendien zorgt onze oplossing ervoor dat de hoofdaannemer tot in de details weet wat er op de erf gebeurt, en wie de handelingen uitvoert.

Zo kunnen ze evenzeer gedetailleerde en vooral correcte facturen opstellen.

Een win-win voor zowel hoofd- als onderaannemer.