Ben je werkzaam in de sector van de elektriciteit of als elektricien?
Dan ben je gegarandeerd werkzaam onder PC 149.01.

Het PC 149.01, paritair subcomité voor de elektriciens (installatie & distributie), is bevoegd voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders in de bedrijven die actief zijn rond elektriciteit.

En dat kan je ruim rekenen, gaande van elektrische en elektronische installatie- en montagewerken, tot groothandel of kleinhandel in elektrische en elektronische toestellen.

Nieuw akkoord

Op 26 juni 2019 werd tussen de sociale partners van het Paritair Subcomité voor Elektrische installatie en distributie (PC 149.01) een akkoord ondertekend waarin een aantal afspraken werden vastgelegd met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020.

Dit nieuw akkoord spreekt over een aantal zaken:

  • Verhoging van de minimumlonen en effectieve lonen
  • Eindejaarspremie
  • Terugbetaling kosten kinderopvang
  • Tijdskrediet en loopbaanvermindering
  • En veel meer.

Bekijk op de website van Partena alle bepalingen van het nieuwe akkoord.

BELANGRIJK: Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO.

Bezoek de website van Partena Professional >

 

Mobiliteitsvergoeding elektricien / elektriciteit

Een onderdeel uit het akkoord gaat over de verhoging van de tarieven voor mobiliteitsvergoeding PC 149.01.
Deze bepaling zegt dat de mobiliteitsvergoeding elektriciteit verhoogd wordt vanaf 1 juli 2019.

Woon-werkverkeer

We staan ook nog eens stil bij een verandering omtrent woon-werkverkeer.

Vanaf 1 februari 2020 geldt dat:

  • Het openbaar vervoer: 80% van het volledige prijs van het ticket.
  • Privé-vervoermiddel: Afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers

Voor de volledige bedragen verwijzen we graag naar de website van ACLVB.

 

Bespaar tijd om mobiliteitsvergoeding pc 149.01 te bepalen

Jaarlijkse verhogingen of aanpassingen zijn niet eenvoudig om bij te houden.
Vandaar dat veel bedrijven uit de elektriciteit sector gebruik maken van onze tijdregistratie systemen om de mobiliteitsvergoeding haarfijn bij te houden.

De werking is ook zeer eenvoudig.

Wij installeren een track and trace systeem in de voertuigen aangevuld met een badgelezer.
Door te badgen in het voertuig, geven de medewerkers aan hoeveel uren ze gewerkt hebben en berekent onze software automatisch de mobiliteitsvergoeding.

Deze berekening houdt rekening met de geldende barema’s en de status van de medewerker (passagier/chauffeur).

Wat volgt is een handig overzicht per medewerker die eenvoudig geïmporteerd kunnen worden in het softwaresysteem van het sociaal secretariaat.

Bovendien zijn wij in staat om de woon-werkverkeer perfect te integreren in de berekening.

 

Interesse?

Contacteer ons dan voor een demonstratie.
Wij tonen je direct onze meerwaarde aan.

Vraag online demonstratie aan >