Bedrijven waarvan veel arbeiders niet op het hoofdkantoor werken, kennen het probleem waarschijnlijk wel. De loonadministratie.

In de meeste andere gevallen worden de werkuren doorgegeven aan de hand van een prikklok die op de vaste werkplaats is bevestigd.
Deze prikklok is uiteraard altijd toegankelijk waardoor de loonadministratie makkelijk bij te houden is.

Maar wat doet u nu met arbeiders die altijd op weg zijn? Simpel, installeer een badgelezer in de voertuigen.

Werkbonnen: systeem van ‘voor de badgelezer’

De meeste firma’s gebruiken of gebruikten een werkbon.

Deze bonnen komen op verschillende tijdstippen toe bij de personeelsdienst en dan kan het ontcijferen beginnen.

Hier vult de werknemer in kwestie alle gegevens in gaande van aanvang tot einde werk en eventueel de afgelegde kilometers en werkplaats.

In principe is een badgelezer een soort van elektronische werkbon.
Alle gegevens worden immers automatisch ‘ingevuld’ door gebruik te maken van de badgelezer.

Badgelezer gekoppeld aan voertuigvolgsysteem

Hoe werkt dit nu? Uw arbeiders nemen waarschijnlijk elke dag een voertuig van uw firma en rijden zo naar hun werkplaats.
Wel, in deze wagens kan u een track and trace installatie plaatsen. Op die manier volgt u de positie van uw voertuigen.

Maar u kan ook een badgelezer koppelen aan dit systeem.

Die badgelezer registreert de werktijden terwijl de track & trace enkel de locatie registreert.

Eigen badge en badgelezer

Hoe start u nu met tijdregistratie?
U geeft elke werknemer een persoonlijke badge en u vraagt hen de badge te bewegen over de badgelezer op afgesproken tijdstippen zoals aanvang werk, vertrek werkplaats,…

De badgelezer registreert het tijdstip, locatie en andere zaken en stuurt deze in realtime door naar onze servers.

Deze ‘badgemomenten’ hangen meestal vast aan de cao van uw sector.
Zo moeten er in bepaalde sectoren mobiliteitsvergoedingen of woon-werk vergoedingen betaald worden.

Realtime loonadministratie via badgelezer

Wat is nu het resultaat van deze badgelezer? Simpel, u kan nu op elk moment de gewerkte uren raadplegen dankzij de badgelezer.
U bent dus niet meer afhankelijk van werkbonnen van uw personeel en de snelheid waarmee ze dit inleveren.

En zo zorgt een simpele badgelezer voor heel wat meer rust op de personeelsdienst.

Voordelen badgelezer

Het grootste voordeel is natuurlijk de snelheid waarmee u uw loonadministratie kan bijwerken.

Maar er zijn nog meerdere voordelen verbonden aan deze badgelezer.

  • Betrouwbaarheid gegevens tot op de seconde
  • Nauwkeurige afrondingen
  • Koppeling sociaal secretariaat
  • Automatische mobiliteitsvergoeding
  • Volledige loonadministratie met inbegrip van vakantiedagen, ziekte,…
  • Veel analyse mogelijkheden

Ook andere diensten kunnen genieten van deze geregistreerde gegevens.

Zo kan de facturatie sneller factureren terwijl de projectleiders of zaakvoerder sneller een grondige nacalculatie kan uitvoeren op de gegevens van de badgelezer.

Slimme investering?

Met behulp van deze badgelezer kan u dus in een handomdraai de loonadministratie vereenvoudigen.
Maar dat is niet alles, aan de hand van de geregistreerde gegevens heeft u niet alleen een duidelijk beeld over de werkuren, u weet ook de exact gepresteerde uren.

Iets wat niet alleen veel tijd opbrengt, het helpt u ook te besparen!