Wat is nu die beruchte Construbadge

Sinds de wetgeving rond digitale aanwezigheidsregistratie in voege ging op 1 april 2014, is er al veel geschreven over de construbadge en hoe dit kan helpen bij CheckInAtWork.

Wij helpen u graag op weg en delen mee wat er zo bijzonder is aan de Construbadge en hoe deze Construbadge bouw kan helpen bij de aanwezigheidsregistratie.

Totstandkoming Construbadge

De bouwbadge is een idee van de bouwsector naar aanleiding van de digitale aanwezigheidsregistratie.

De komst van CheckInAtWork kan helpen in de strijd tegen de sociale fraude en oneerlijke concurrentie.

Maar de bouwsector is van mening dat enkel deze registratie niet genoeg is.
Zij opteren om naast de registratie ook te kiezen voor een visueel identificatiemiddel.

Voor een aannemer is het belangrijk om te weten wie er zich op de werf bevindt en of deze personen geacht zijn om op de werf aanwezig te zijn.

Construbadge met foto

Deze Construbadge  bouw is als het ware een soort van identiteitskaart specifiek voor de mensen verbonden aan de bouw.

Dat betekent dat naast de persoonlijke gegevens van de drager (naam + voornaam), geldigheidsduur van de Construbadge (tot einde 2015) als ook de gegevens van de werkgever en een foto zichtbaar zijn.

De Privacycommissie heeft begin april de toestemming gegeven dat op de bouwbadge een foto van de werknemer mag staan.

Alvorens u als een gek foto’s begint te maken van uw medewerkers voor de construbadge, weet dat de FOD Binnenlandse Zaken de foto’s zal aanleveren zoals ze staan op de identiteitskaarten.

De stand van zaken

De construbadge bouw werd op het einde van augustus 2013 gebruikt op een achttal werven verspreid over het land.

Samen met het Fonds voor Bestaanszekerheid wou de bouwsector testen hoe de gebruikers omgaan met de construbadge, hoe snel de bestelling kan doorgegeven worden en waar de Construbadge kan gedragen worden.

Met de goedkeuring van de Privacycommissie inzake de foto en de bevindingen uit de testperiode is een grote stap voorwaarts gezet voor de algemene verspreiding.

De bedoeling is dat de sector de Construbadge aan alle arbeiders van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf kan bezorgen vóór 1 oktober 2014.

Start 1 oktober

Vanaf 1 oktober zullen alle arbeiders uit de bouwsector (PC124) uitgerust zijn met hun persoonlijke construbadge.

In de maand september zullen de bouwvakkers die op een DMFA-aangifte staan voor het eerste kwartaal 2014 en alle arbeiders die vermeld staan op de Limosa-aangifte hun persoonlijke Construbadge ontvangen.
De lijst van de arbeiders wordt aangezuiverd met de gegevens van de Dimona-In en Dimona-out.

Arbeiders die aangeworven worden na 1 oktober 2014 zullen uiteraard ook de Construbadge ontvangen als zij het voorwerp uitmaken van een DIMONA-In-aangifte.

Construbadge als aanwezigheidsregistratie

Aangezien de bouwbadge alle noodzakelijke gegevens bevat (rijksregisternummer en bedrijf), kan hij ook helpen bij de aanwezigheidsregistratie.

Onze systemen zijn momenteel reeds compatibel met de technologie van de Construbadge zodat elke bouwvakker heel eenvoudig zich kan aanmelden met deze kaart.

Maar daarnaast hebben wij ruim 8 verschillende oplossingen die helpen bij de verplichte aanwezigheidsregistratie.

Vanaf 2016

Midden juli 2015 beslisten staatssecretaris voor de strijd tegen de sociale fraude Bart Tommelein (Open VLD) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) samen met de werkgevers en vakbonden uit de bouwsector dat de construbadge verplicht zal worden gemaakt, ook voor buitenlandse arbeiders.

Daarnaast wil de regering wil ook het meldingssysteem voor buitenlandse werknemers (Limosa) aanscherpen.

Zo zou elke melding na maximum zes maanden vernieuwd moeten worden.