Quasi jaarlijks in januari worden de lonen aangepast naar de index.
En dat is ook het geval wat betreft de mobiliteitsvergoeding in bouw en elektriciteit.

Vanaf 1 mei 2020 worden ook deze bedragen aangepast.

Wij zetten het even op een rijtje.

 

First things first: wat is mobiliteitsvergoeding

Voor wie het hoort donderen in Keulen, geven we nog even mee wat de mobiliteitsvergoeding is.

Je ziet ze ongetwijfeld overal, de camionettes met logo’s van bouw- of elektriciteitsbedrijven.
Vaak zitten er 2 tot 5 werkmannen in en zijn ze steevast vroeg in de weer op weg naar de werf.

En de rit van het bedrijf naar de eerste werf en de laatste rit terug naar huis, worden in quasi alle gevallen niet betaald als werkuren maar als afgelegde kilometers.

Deze afgelegde kilometers noemen we mobiliteitsvergoeding.
Dit bedrag varieert naargelang enkele factoren zoals passagier, chauffeur,…

 

Update mobiliteitsvergoeding bouw (PC 124.00) 2020

Werknemers uit de bouwsector krijgen vanaf 1 mei 2020 iets meer mobiliteitsvergoeding uitbetaald:

  • Chauffeurs met passagiers kregen vroeger € 0,1316 per km en krijgen nu € 0,1579 per km.

Dit bedrag werd eerder in het sectorakkoord al opgetrokken, maar kon nog niet toegepast worden omdat hiervoor eerst een KB diende te verschijnen dat dit verhoogde bedrag toestaat.

Het KB van 26.03.2020 dat voorziet in deze verhoging werd op 6 april 2020 gepubliceerd en treedt in werking vanaf 01 mei 2020.

 

Update mobiliteitsvergoeding elektriciteit (PC 149.01) 2020

Ook in de sector van de elektriciteit worden de mobiliteitsvergoedingen aangepast.

Vanaf 1 mei gelden deze regels:

  • de vergoeding voor de chauffeur met minstens 1 passagier verhoogt tot € 0,1569 per kilometer;
  • de vergoeding voor de passagiers, m.n. de arbeiders die met een voertuig van de werkgever van hun woonplaats, de zetel van de onderneming of een ophaalplaats naar een werf gevoerd worden, die niet de aanwervingsplaats is, verhoogd tot € 0,1384 per kilometer;
  • een nieuw type van mobiliteitsvergoeding van € 0,1453 per kilometer dat wordt toegepast voor de chauffeurs zonder passagiers, m.n. de arbeiders die zich van hun woonplaats of de zetel van de onderneming naar een werf begeven met een voertuig van de werkgever.

 

Automatische mobiliteitsvergoeding

Is deze nieuwe aanpassing je eventjes te veel van het goede?
Dan ben je niet alleen! Heel wat bouwprofessionals houden niet van het bijhouden van hun administratie.

Gelukkig kan slimme software in dat geval helpen!

Want via onze mobiele tijdregistratie kan je profiteren van:

  • correcte gewerkte uren
  • correcte mobiliteitsvergoedingen
  • correcte lonen
  • koppelingen naar sociale secretariaten

Bovendien maakten reeds ruim 3.300 bedrijven uit voornamelijk de bouw- en elektriciteitssector reeds de overstap naar slimme tijdregistratie.

Vraag snel een demonstratie aan >