Dat de bouwsector een grote impact heeft op de economische groei is een publiek geheim.
Elke dag bouwen ruim 150.000 werknemers uit de bouw aan de toekomst van ons land.

En om het belang van deze sector te onderstrepen ondertekenden alle actoren eind juni een nieuw sectoraal akkoord bouw 2019-2020.

Dit akkoord moet de basis leggen voor verschillende cao’s en KB zodat dit afdwingbaar kan gemaakt worden.

Bekijk alle bepalingen van het akkoord op de website van onze partner Bouwunie >

 

Focus op hogere lonen en stimuleren van het beroep

Een van de bepalingen in het nieuwe sectoraal akkoord bouw 2019-2020 zal veel bouwprofessionals als muziek in de oren klinken.

Conform het koninklijk besluit van 19 april 2019 wordt een loonstijging van 1,1% voorzien.
In dat heeft een directe impact.

Zo zal de verhoging van de brutolonen voelbaar zijn vanaf 1 juli 2019.

Maar dat is niet alles om het beroep van o.a. bouwvakker aantrekkelijk te maken.

Alle partners beseffen dat een goede instroom van afgestudeerden de belangrijkste stap is om de vraag naar personeel aanvaardbaar te maken.

En dat betekent dan ook volop inzetten op scholen en andere projecten:

 • Betere peterschapstrajecten
 • Meer en betere partnerschapsovereenkomsten met scholen
 • Sterker inzetten op welzijn op het werk

 

KB 213 2019

Ook voorziet het nieuwe sectoraal akkoord bouw 2019-2020 een aanpassing op het vlak van KB213 2019.

Alle belanghebbenden beseffen maar al te goed dat KB213 de maatregel is om zwartwerk enigszins in te dijken in de bouwsector.
Want met het systeem van KB213 kan een bedrijfsleider fiscaal voordelig tot 180 overuren per jaar invoeren.

Het invoeren van KB 213 hangt wel vast aan een aantal voorwaarden.

KB213 2019 voorziet in een stijging van het aantal fiscaal voordelige overuren:

 • Optrekken kb213 uren van 180 naar 220.
  • Voor wegenbouwers die door overheid verplicht worden om te werken in het weekend, op feestdagen of ’s nachts wordt dit aantal opgetrokken tot 280 uur.
 • Elke weekdag kan er tot 1,5 uur extra worden gepresteerd in plaats van 1 uur
 • Wenst uw arbeider deze uren te recupereren, dan kan dat binnen de 12 maanden opgenomen worden

Daarnaast moeten momenteel 50 KB213 overuren direct gelinkt zijn aan een werf waar de aanwezigheidsregistratie geldt.
Het nieuwe sectoraal akkoord vraagt om deze bepaling te schrappen aangezien het volgens de belanghebbenden wijst op discriminatie.

 

Mobiliteitsvergoeding 2019 sectoraal akkoord

Een grote aanpassing in het nieuwe sectoraal akkoord gaat rond de mobiliteitsvergoeding.

Deze mobiliteitsvergoeding is al langer een doorn in het oog van de vakbonden.
Zij stellen dat een werknemer steeds langer in het voertuig moet zitten en verder moet rijden.

Het sociaal akkoord voorziet daarom een aantal aanpassingen:

 • De mobiliteitsvergoeding 2019 zal worden verhoogd met 20%
 • Nieuwe categorie: de alleen rijdende chauffeur
  • Hun mobiliteitsvergoeding is die van de passagiersvergoeding verhoogd met 5%
 • Rijdt u meer dan 43.000 km in een jaar als chauffeur of passagier? Dan hebt u recht op een extra mobiliteitsdag.

 

Volg de aanpassingen op via onze software

Deze nieuwe voorstellen leggen volgens ons een extra druk op de administratie van het bedrijf.

Gelukkig bieden wij de tools aan die jullie helpen te besparen:

 • Automatische bepaling mobiliteitsvergoeding (met alle nieuwe regels)
 • Bepaling werkuren via mobiele tijdregistratie
 • Exacte bepaling KB213 uren (en koppeling met aanwezigheidsregistratie)
 • Koppeling met uw sociaal secretariaat

Benieuwd hoe het allemaal werkt? Bekijk het in onderstaande video of vraag een demonstratie aan!

Wij houden daarnaast ook stevig vinger aan de pols (o.a. door onze partner Bouwunie) en houden onze software up to date naargelang de geldende cao’s of KB’s.