Enkele maanden terug was het uitgebreid in het nieuws.
Vanaf 2016 zullen alle eigenaars van vrachtwagens met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen in België.

Deze maatregel zal van toepassing zijn op autosnelwegen en op een aantal gewest- en gemeentewegen.

Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts zal de heffing enkel gelden voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton.

Het tarief zal afhankelijk zijn van vier parameters: het aantal gereden kilometers, het wegtype, de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) en de EURO-emissieklasse.

De zwaarste en de meest vervuilende vrachtwagens betalen dus het hoogste tarief.

Lees de aankondiging op De Redactie >

Start vanaf 1 april 2016

Nu enkele maanden later zijn alle praktische details rond en zijn heel wat transportbedrijven hun plan van aanpak aan het bekijken.

De heffing zal immers officieel ingaan vanaf 1 april 2016.

Vanaf 1 oktober 2015 gaat de testfase van start.
Vrachtwagenchauffeurs kunnen het systeem dan 6 maanden testen aan een 0-tarief.

Maar ondertussen staat de overheid ook niet stil, zo werd een waterdicht systeem met nummerplaatherkenning ingevoerd en werden enkele uitzonderingen toegevoegd aan de lijst.

Zo krijgen de voornaamste havengebieden een vrijstelling, net zoals de Liefkenshoektunnel.

Registratie dankzij OBU

Uiteraard zullen de gereden kilometers niet manueel moeten bijgehouden worden.

Er werd hiervoor een systeem ontwikkeld, genaamd OBU.
De installatie en uitbating van dit systeem zal gebeuren door de Belgische onderneming Satellic in opdracht van het Vlaams, Waals en Brussels gewest.

Deze On Board Unit zorgt ervoor dat de gereden kilometers op tolwegen automatisch gefactureerd kunnen worden.

De werking is eenvoudig:

De OBU registreert via GNSS (Global Navigation Satellite System)-technologie welke afstand de vrachtwagen aflegt op welke weg en berekent de tol die daarmee gepaard gaat.
De gegevens worden via GSM-technologie doorgeseind naar een verwerkingscentrum, waar de verwerking gebeurt wat betreft facturen en betalingen.

Viapass staat in naam van de gewesten in voor de controle van het systeem.
De controle gebeurt langsheen punten op de tolwegen dankzij:

  • 40 bruggen uitgerust met camera’s
  • 40 mobiele controleapparaten die om de 4u worden verplaatst
  • 40 wagens die rondrijden

Momenteel is de OBU alleen maar geldig voor Belgische wegen maar daar schikt men in de toekomst verandering in te brengen.

Bezoek de website van Sattelic >

En wat met Track and trace apparaten?

Veel transportbedrijven beschikken momenteel over een track and trace systeem.
Daarmee kunnen de vrachtwagens op elk moment getraceerd worden.

Ook wij hebben een groot aantal klanten die gebruik maken van onze oplossingen omtrent gps tracking.

Wij krijgen dan ook vaak de vraag als er niet kan voldaan worden aan de kilometerheffing met dit tracking systeem.

Helaas is dit niet mogelijk.

Dit heeft voornamelijk te maken met de privacy instellingen tijdens de kilometerheffing.

Alle data die worden overgedragen via de OBU, zijn geaggregeerde data en bevatten nooit gedetailleerde trackinginformatie.
Bovendien worden alle gegevens geëncrypteerd.

Dat betekent dat de kilometerheffing enkel het wegtype en het aantal gereden kilometers registreert.
Andere gegevens zoals gereden snelheid, stopplaatsen en andere info worden niet geregistreerd.

Deze gegevens worden nadien doorgestuurd naar Satellic, de enige firma dewelke bevoegd is inzake kilometerheffing.

Het is dan ook niet mogelijk voor vrachtwagenchauffeurs om de kilometerheffing op een andere manier door te geven.

Ondertussen heeft de DKV meegedeeld ook te werken via het systeem van Satellic.

Bekijk de presentatie van ViaPass >