De wetgeving rond de verplichte aanwezigheidsregistratie in de bouwsector zorgde voor een complete aardverschuiving binnen de sector.

Niet alleen is er een grote onduidelijkheid over de wetgeving en de praktisch modaliteiten, ook zijn er heel wat beroepen die door de bomen het bos niet meer zien.

Zo heerst er een grote onduidelijkheid onder o.a. de architecten als zij zich al dan niet hoeven te registreren.

Ontdek de wetgeving rond de aanwezigheidsregistratie >

Sociale fraude

 

John Crombez, voormalig Staatssecretaris voor Fraudebestrijding en bezieler van de wetgeving, is van mening dat deze registratie zal helpen in de strijd tegen oneerlijke concurrentie en sociale dumping.

Want dankzij de registraties heeft de RSZ een duidelijk beeld op wie zich op de werf bevindt.

Maar daarnaast zorgt dit systeem ook voor een lastenverlaging op de overuren en helpt het ook in de administratieve vereenvoudiging.

Architecten

Oneerlijke concurrentie en sociale dumping is echter niet zo actueel voor een architect.
Zij vinden dan ook dat wetgeving voor hen overbodig is. 

Daarenboven blijven er heel wat vragen bij de architecten als ze zich nu al dan niet moeten registreren.

De wetgeving zegt immers dat architect zich dient te registreren indien hij of zij tot de bouwdirectie behoort (= iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp of controle op de uitvoering van het bouwwerk.)

Maar het gebeurt soms dat een architect optreedt als deskundige of in opdracht.

Lees over de wetgeving en architecten in onze bijdrage voor NAV News >

NAV

NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, is de grootste beroepsfederatie van architecten in Vlaanderen met ruim 2.700 leden.

Zij zijn geen voorstander voor de registratie voor architecten en hebben al meermaals aangestuurd bij minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein dat de wetgeving niet van toepassing mag zijn op hen.

Niet alleen zorgt de wetgeving voor een verhoogde administratieve rompslomp, het mist ook het doel voor architecten.

Ontdek het hele artikel op de website van NAV >