De Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst  is de snelste in haar zone.

Uit  het tussentijds verslag van het Project Track & Trace blijkt dat onze brandweerdienst gemiddeld 3 minuten en 36 seconden na een oproep uitrukt.

Dat is de beste prestatie van een vrijwilligerskorps binnen de brandweerzone Zuid-Oost-Vlaanderen.