In de bouwsector telt een werkweek 40 uren. Om dit tot een 38-uren stelsel te reduceren, worden er op jaarbasis 12 compensatiedagen toegekend.

Deze 12 rustdagen zijn helaas niet vrij te kiezen, maar worden vastgelegd door enerzijds het KB (6 dagen) en anderzijds het CAO (resterende 6 dagen).

Tijdens deze dagen mag er in principieel niet gewerkt worden.

Als je je werknemers toch aan het werk wilt zetten, lees dan zeker verder.

Wat als er toch gewerkt moet worden?

Werken tijdens rustdagen omdat je een werf op tijd wilt opleveren, is helaas geen geldige reden, maar gelukkig zijn er wel uitzonderingen.

Uitzonderingen:

 1. Indien jouw onderneming tijdens de periode van rustdagen een moment kent van ‘intense activiteit’.
  Bv.: een verwarmingsinstallateur die tijdens de winterperiode een piek kent van aanvragen.
 2. Indien jouw onderneming belast is met de klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen (niet geldig voor vervoer).
 3. Indien voor jouw onderneming arbeid is toegestaan op zondag volgens Arbeidswet van 16 maart 1971 (artikel 12). Bv.:
  • toezicht op de bedrijfsruimte;
  • het schoonmaken, herstellen of onderhoud nodig voor de regelmatige voortzetting van het bedrijf
   (bv. onderhoudswerken in scholen tijdens schoolvakanties);
  • arbeid om een dreigend ongeval te voorkomen (bv. strooidiensten);
  • dringende herstellingen aan machines of materieel (bv. dringende herstellingen aan een wegdek of dak);
  • arbeid om beschadiging van grondstoffen of voortbrengselen te voorkomen.

Hoe inhaalrust recupereren?

Heeft je personeel gewerkt tijdens een compensatiedag? Dan moet je hen ofwel:

 • Binnen de 6 weken die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht een inhaalrustdag toekennen, of
  (Bij werken tijdens intense activiteit of klantendienst bij handelaars in bouwmaterialen)
 • Binnen de 7 maanden die volgen op de dag waarop arbeid werd verricht een inhaalrustdag toekennen.
  (Bij zondagswerk)

Wanneer aangifte doen van werken?

Om te vermijden dat je toch boetes krijgt, moet je op voorhand een mail sturen naar de arbeidsinspectie. Daarin vermeld je best het volgende:

 • De namen van de arbeiders
 • De plaats waar ze tewerkgesteld zullen worden
 • De reden waarom er op die dag gewerkt zal worden
 • Indien mogelijk de recuperatiedag

Mocht je door één of andere reden geen email kunnen verzenden vooraf, stuur dan je mail alsnog binnen de 24 uur nadat de werken zijn begonnen.

Zorg ook dat je een akkoord van de werknemer op papier hebt, zo vermijd je toekomstige disputen.

Sancties

Wat mag je verwachten als je de wet toch overtreed?

De sanctie is een sanctie van niveau 2 sociaal strafwetboek. Strafrechtelijke is dit een geldboete van 400 tot 4.000 euro of een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro per werknemer die in overtreding is.

Conform blijven met de wetgeving is dus de boodschap!