Sinds 1 april 2014 is in de bouwsector de befaamde regelgeving rond de de digitale aanwezigheidsregistratie in voege gegaan.

Om de sociale fraude een halt toe te roepen en de veiligheid voor de arbeiders te verhogen, lanceerde toenmalig Staatssecretaris voor Fraude in april de wetgeving rond de aanwezigheidsregistratie.

Deze wetgeving stelt dat elke persoon die een onroerende activiteit uitvoert op een werf met een totale waarde van minimum 800.000 500.000 euro (vanaf 1 maart 2016) zich dient te registreren alvorens het werf aan te vatten. 

Vanaf 1 maart 2016 besliste de rsz om een versnelling hoger te schakelen om de aanwezigheidsregistratie 500.000 euro verplichting in te voeren.

Deze wetgeving is voorzien van heel wat bepalingen en het zijn net deze bepalingen die voor heel wat vragen zorgen.

Ontdek alle bepalingen van de wetgeving >

Talrijke seminaries

Die regelgeving zorgt al vanaf begin april voor heel wat vragen bij alle betrokken bouwbedrijven over de praktische kant.

De RSZ beantwoordde deze vragen door heel wat seminaries te organiseren met o.a. Bouwunie en Confederatie Bouw doorheen het hele land zodat alle bouwbedrijven hun vragen konden stellen.

Ook wij waren op deze seminaries aanwezig als één van de voorlopers van automatisatie. 

Ontdek onze oplossingen >

6 maanden proefperiode

Maar omdat een wetgeving met zo een grote omvang toch heel wat praktische organisatie met zich mee brengt, besliste de RSZ om maar te controleren vanaf 1 oktober.

Tot die dag was elk bedrijf vrij om de wetgeving voor zijn bedrijf in te vullen, te zoeken naar een leverancier om de aanwezigheidsregistratie te automatiseren of om vertrouwd te geraken met de software van de RSZ genaamd CheckInAtWork.

Ondertussen verzamelde de RSZ samen met alle betrokken partijen (beroepsorganisaties, software leveranciers en gebruikers) alle mogelijke problemen en tips om zo enerzijds de software toepassing te verbeteren en anderzijds de wetgeving te verduidelijken. 

Bouwsector: ingewikkelde sector

De bouwsector is vandaag de dag één van de grootste sectoren in het land en verzamelt heel wat beroepen.

Het is dan ook te verstaan dat de vragen zich bleven opstapelen.

Uitstel tot eind december

Met al deze vragen en opmerkingen in het achterhoofd was de Bouwunie vragende partij om de tolerantieperiode te verlengen.

Niet enkel zijn veel bedrijven nog volledig klaar voor deze wetgeving, ook de RSZ heeft nog wat werk voor de boeg om de software optimaal te maken.

Vandaar dat er beslist werd dat de boetes voor aanwezigheidsregistraties uitgesteld worden tot 31 december 2014.

Bekijk hier de aankondiging >

Jouw situatie?

Overtuigd van de voordelen of nog net niet?
Vraag een demo aan en wij tonen je alle informatie.

Gratis demo