Jaarlijks zitten alle betrokken partijen in PC 124 van de bouw samen om een nieuw sectoraal akkoord af te spreken.

Deze gesprekken gaan traditiegetrouw over heel wat specifieke onderwerpen zoals:

  • lastenverlagingen
  • loonsverhogingen
  • brugpensioenen
  • mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen
  • en heel wat meer

Nu de onderhandelingen omtrent het sectoraal akkoord PC 124 afgerond zijn, geven wij graag in een notendop mee wat veranderd is aan de bepaling van de mobiliteitsvergoeding en meer bepaald met de verplaatsingsvergoedingen.

Bekijk alle bepalingen in het sectoraal akkoord 2015 – 2016 >

Onderscheid mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding pc 124

De mobiliteitsvergoeding wordt aan de werknemer toegekend voor het gehele traject dat de werknemer aflegt tussen zijn/haar woonplaats of stelplaats en de tewerkstellingsplaats (werf).
Dit geldt voor zowel voor de heen- als terugrit.

De mobiliteitsvergoeding wordt dus berekend op basis van het werkelijk aantal afgelegde kilometers per dag.

De verplaatsingsvergoeding daarentegen is van betrekking op de rit van thuis naar het bedrijf.

Als de medewerker zich op eigen kracht naar de onderneming, werf of opstapplaats begeeft, dan heeft hij recht op een verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer.
En op eigen kracht betekent onder meer met de auto, bromfiets, trein, tram of bus.

Praktisch voorbeeld mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding

We geven even een voorbeeld om dit fenomeen te schetsen.

Mark werkt voor Bouwfirma S.
Elke morgen rijdt hij met zijn auto naar de stelplaats waar hij een camionette neemt en naar de werf rijdt.
Als de werkdag erop zit, neemt hij terug de camionette en rijdt hij terug naar bouwfirma S.

Wel, in dit geval krijgt hij voor de rit van zijn bouwfirma tot de werf een mobiliteitsvergoeding terwijl de uren die hij op de werf werkt gerekend worden als zijn werkuren.
Voor de rit van zijn thuisadres tot de stelplaats heeft Mark recht op een verplaatsingvergoeding.

Verplaatsingsvergoeding wijziging sectoraal akkoord PC 124 2015-2016

Het spreekt voor zich dat zowel de mobiliteitsvergoeding als de verplaatsingsvergoeding berekend moeten worden aan de hand van de werkelijk afgelegde kilometers.

Daardoor moet iemand stelselmatig bijhouden hoeveel kilometers een medewerker precies heeft afgelegd als mobiliteitsvergoeding en als verplaatsingsvergoeding.

De CAO van PC 124 voorzag daarin dat de verplaatsingvergoeding berekend moest worden met behulp van Mappy.

Deze routeplanner genoot tot voor enkele jaren een sterke bekendheid.

Maar tijdens het sectoraal akkoord pc 124 van 2015-2016 werd beslist dat vanaf nu iedereen de verplaatsingsvergoeding moet berekenen aan de hand van Google Maps.

De cao bepaalt ook uitdrukkelijk dat bij gebruik van Google Maps rekening moet gehouden worden met het reëel afgelegd traject.

Weekverplaatsingen

Daarnaast is er nog een wijziging in de bepaling van de verplaatsingvergoeding voor iemand die zich verplaatst met de trein.

Waar voorheen werd gebruik gemaakt van tabellen voorzien door de NMBS met tarieven met weekverplaatsingen, is er een nieuw systeem bedacht.
Doordat de NMBS sinds kort geen gebruik meer maakt van weekbedragen maar van maandbedragen, is er een formule in het leven geroepen.

De patronale tussenkomst voor de weekverplaatsingen wordt berekend door het maandbedrag te vermenigvuldigen met drie en te delen door 13.

Automatische bepaling mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding 2016

Het spreekt voor zich dat de bepaling van de mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding 2016 een hels werk is.

Gelukkig kan automatisatie u heel wat helpen te besparen.
Zo kan u dankzij het toevoegen van onze mobiele tijdregistratie automatisch de verplaatsingvergoeding en mobiliteitsvergoeding bepalen.

Daarnaast bepaalt u zo eenvoudig de gewerkte uren zonder vervelende werkbonnen en kan u makkelijk exporteren naar uw sociale secretariaat.

Jouw situatie?

Overtuigd van de voordelen of nog net niet?
Vraag een demo aan en wij tonen je alle informatie.

Gratis demo