Nieuwe btw-regeling bedrijfswagens

Met het begin van het jaar treden traditioneel een paar nieuwe regels van de fiscus in werking en dit jaar was het de beurt aan de nieuwe btw-regeling voor bedrijfswagens.

Maar wat verandert er nu aan de btw-regeling en vooral; hoe zit het met uw bedrijfswagens die zowel privé als professioneel gebruikt worden.

Btw-regeling 1 januari 2013.

Op 1 januari 2013 is de nieuwe btw-regeling voor bedrijfswagens in voege getreden.
Hierdoor is er voor ondernemingen eindelijk een juridisch kader voor handen met regels die niet retroactief werken, maar vanaf 1 januari in voege treden.

Vroegere situatie bedrijfswagens

Voor 2013 was de btw-aftrek voor onder andere bedrijfswagens beperkt tot 50%. Dit percentage kwam tot stand doordat de fiscus rekende dat een bedrijfswagen voor de helft gebruikt werd voor beroepsdoeleinden en de andere helft voor privé.

Maar er zijn veel situaties denkbaar waarin deze verdeling niet voldoet. Denk maar even aan service verleners die hun wagen privé gebruiken of accountmanagers die dagelijks op de baan zijn.

Nieuwe regels

U leest het goed, vanaf 2013 moet u aantonen aan de fiscus wat de verdeling is tussen het privé en professionele gebruik van uw wagens aan de hand van de werkelijke afgelegde kilometers.

Dit was ook de fiscus niet ontgaan en zij dienden een addendum in om de praktische modaliteiten te verduidelijken waardoor het makkelijker is om het privégebruik van een wagen te bepalen.
Daardoor weet u automatisch de professionele kilometers en het daaraan gekoppelde aftrekbare percentage (met een maximum van 50%).

U zal ondertussen al door hebben dat deze beslissing een belangrijke impact zal hebben op de aftrek van btw van uw gehele wagenpark.

Gaande van lichte vracht tot personenwagens en van gehuurd tot gekocht.

Wat is gedekt?

Het recht van aftrek kan worden toegepast op de btw geheven op:

 • De aankoop en de huur van een voertuig
 • De aankoop van brandstof
 • De uitgaven voor herstellingen en onderhoud
 • De aankoop van toebehoren

3 Methodes

Om het werk werk wat minder intensief te maken, heeft de fiscus 3 oplossingen voorzien waardoor uw administratie een beetje verlicht wordt.

Oplossing 1: De standaardformule

Percentage privé = (((afstand woon-werk x 2 x 200 werkdagen) + 6.000 privé kilometers) x 100) gedeeld door de totale afgelegde kilometers

hierdoor berekent u uw privégebruik en het volstaat om dit getal van 100 af te trekken om uw professioneel gebruik te kennen.

Bv. Jan woont op 20 kilometer van zijn werk en rijdt per jaar 25.000 kilometers.
Dat betekent dat zijn privégebruik op 56% wordt berekend en zijn professioneel gebruik op 44%.
Dit zorgt voor een aftrek van 44%.

Hou er rekening mee dat er niet meer dan 50% mag afgetrokken worden.

Oplossing 2: de forfait

Indien u minstens 4 wagens hebt in uw wagenpark en u wenst terug een forfait te betalen, dan heeft de administratie voorzien dat u kan uitgaan van een beroepsgebruik van 35%.

Dit klinkt de makkelijkste oplossing maar er zijn een groot aantal nadelen:

 • Toepassen voor een periode van 3 jaar
 • Op het volledige wagenpark
 • Vanaf 4 wagens
 • Niet combineerbaar met de andere methodes
 • Geen herziening mogelijk

Oplossing 3: Kilometeradministratie

Deze oplossing houdt in dat u vanaf nu uw administratie feilloos bijhoudt aan de hand van een duidelijke administratie per vervoersmiddel.
Dit kan zowel manueel of automatisch gedaan worden maar er zijn een aantal zaken die u verplicht moet bijhouden:

 • Datum
 • Begin- en eindadres
 • Afgelegde km/rit
 • Totaal afgelegde km/dag
 • Km stand bij begin en eind kalenderjaar

Bepalingen oplossing 1 en 3:

 • Mogen worden gecombineerd
 • Keuze geldt voor volledig kalenderjaar
 • Globaal gemiddeld percentage mag worden berekend
 • Steeds 2 stappen:
  • schatting voor het jaar x
  • Herziening uiterlijk 20/04/x+1

De Voordeligste oplossing

Kilometeradministratie is helemaal niet zo ingewikkeld als u kiest voor een geautomatiseerd systeem.
Daarbij wordt een systeem in de wagens geïnstalleerd dat u toelaat automatisch de privé en professionele kilometers te registreren.

Zo kan u automatisch en op elk moment de btw-aftrek berekenen zonder tussenkomst van de chauffeur.

Maar er zijn nog meer voordelen verbonden aan het systeem: