Elk jaar zitten alle betrokken partijen in de sector van de elektrotechnische ondernemingen samen.
Hun doel? Een sectoraal akkoord.

Deze gesprekken gaan over heel wat specifieke onderwerpen zoals:

  • lastenverlagingen
  • vorming en opleidingen
  • loonsverhogingen
  • mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen
  • en heel wat meer

De gesprekken in 2017 resulteerden onder andere in de verhoging van de mobiliteitsvergoeding pc 149.

Onderscheid mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding pc 149

De mobiliteitsvergoeding wordt aan de werknemer toegekend voor het gehele traject dat de werknemer aflegt tussen zijn/haar woonplaats of stelplaats en de tewerkstellingsplaats (werf).
Dit geldt voor zowel voor de heen- als terugrit.

De mobiliteitsvergoeding wordt dus berekend op basis van het werkelijk aantal afgelegde kilometers per dag.

De verplaatsingsvergoeding daarentegen is van betrekking op de rit van thuis naar het bedrijf.

Als de medewerker zich op eigen kracht naar de onderneming, werf of opstapplaats begeeft, dan heeft hij recht op een verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer.
En op eigen kracht betekent onder meer met de auto, bromfiets, trein, tram of bus.

 

Verplaatsingsvergoeding fiets wijziging sectoraal akkoord PC 149

Gebruikt een medewerker een fiets om naar de stelplaats te komen?
Dan stijgt de kilometervergoeding met 0,01 euro naar 0,23 euro per kilometer.

Deze wijziging gaat in vanaf 1 juli 2017

Het spreekt voor zich dat zowel de verplaatsingsvergoeding berekend moeten worden aan de hand van de werkelijk afgelegde kilometers.

Daardoor moet iemand stelselmatig bijhouden hoeveel kilometers een medewerker precies heeft afgelegd als verplaatsingsvergoeding.

 

Hogere mobiliteitsvergoeding PC 149

Ook de mobiliteitsvergoeding elektriciteit doet een wijziging.

Op 1 oktober 2017 zal de mobiliteitsvergoeding voor chauffeurs worden verhoogd naar het wettelijk vastgelegde maximum bedrag dat vrijgesteld is van RSZ, namelijk 0,1316 euro per kilometer

Er blijft op die manier ook een verschil tussen chauffeur en passagier in de elektriciteitssector.

 

Automatische bepaling mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding

Het spreekt voor zich dat de bepaling van de mobiliteitsvergoeding en verplaatsingsvergoeding een hels werk is.

Gelukkig kan automatisatie u heel wat helpen te besparen.
Zo kan u dankzij het toevoegen van onze mobiele tijdregistratie automatisch de verplaatsingvergoeding en mobiliteitsvergoeding bepalen.

Daarnaast bepaalt u zo eenvoudig de gewerkte uren zonder vervelende werkbonnen en kan u makkelijk exporteren naar uw sociale secretariaat.

Jouw situatie?

Overtuigd van de voordelen of nog net niet?
Vraag een demo aan en wij tonen je alle informatie.

Gratis demo