Eigenaars van (mobiele) puinbreekinstallaties hebben het vast al gehoord.
Sinds enkele maanden moeten zij verplicht hun installaties voorzien van een track and trace systeem.

Deze samenwerking tussen het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en COPRO (Onpartijdige instelling voor de controle van de bouwproducten) heeft als doel om de locaties van alle mobiele brekers op te volgen. 

En zowel alle mobiele installaties op een bouw- of sloopwerf als alle mobiele brekers op een vaste locatie dienen opgevolgd te worden.

Bezoek de website van COPRO >

VITO: web-gebaseerd informatiesysteem

Om te voorzien in deze nieuwe wetgeving, lanceerde VITO – COPRO een zogenaamde GPS tracker.
Dankzij dit gps systeem kunnen zij volgende zaken inspecteren:

  • locatie van de productie-inrichting (breek- of zeefinstallatie)
  • Status van de mobiele breker (in werking – rust)
  • Tijdstip en datum van de werking van de mobiele breker

Dit web-gebaseerd informatiesysteem moet de certificatie-instelling en de toezichthouder toelaten om de locatie van de productie-installatie te visualiseren, de operationaliteit op te volgen (machines al dan niet in werking) en de productieperiode (datum en tijdstip) na te gaan.

Deze gegevens dienen bijgehouden en opgelijst te worden in een centrale databank die online beschikbaar is voor de certificatie-instelling en de toezichthouder.

Bezoek de website van VITO >

Beste oplossing voor mobiele brekers

Naast deze oplossing kan u ook nog opteren voor een alternatief in de vorm van een vakkundige installatie van een track and trace systeem.

Deze permanente oplossing biedt u heel wat extra voordelen aan:

  • Realtime locatiebepaling
  • Handige alarmen (bij bv. diefstal, bij verlaten vooraf bepaalde perimeter, stroomverlies,…)
  • Eenvoudige onderhoudsplanning 
  • Makkelijke bepaling draaiuren

Bovendien worden alle verplichte gegevens rechtstreeks doorgestuurd naar VITO – COPRO. 

Zelf een mobiele breker?

Heeft u zelf een mobiele breker of een andere breek- of zeefinstallatie?
Opteer dan net zoals vele andere eigenaars voor ons eenvoudig te hanteren systeem.

Bovendien kan u deze puinbrekers samen beheren met al uw andere voertuigen en mobiele medewerkers om zo een perfecte mobiele tijdregistratie op te stellen.

Jouw situatie?

Overtuigd van de voordelen of nog net niet?
Vraag een demo aan en wij tonen je alle informatie.

Gratis demo