Het is eindelijk zover! De bouwsector krijgt een lastenverlaging op de ploegenarbeid.

Dat betekent dat werkgevers minder belastingen betalen op arbeid die uitgevoerd wordt door ploegen van minstens twee personen.

Voor kleine bedrijven is dat makkelijk te registreren en door te voeren. Voor middelgrote en grote bedrijven is dat echter iets moeilijker.

Deze hebben werknemers over het hele land, en op verschillende werven. Hoe hou je dat als administratieve dienst bij?

Lastenverlaging voor de bouwsector

We beginnen bij het begin. Wat houdt die lastenverlaging voor ploegenarbeid in de bouwsector nu precies in?

Werkgevers worden vrijgesteld van de doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling geldt ook, met terugwerkende kracht, voor de jaren 2018 tot nu.

De grootte van de vrijstelling hangt af van het jaar. Voor 2018 is dat 3%, voor 2019 6%, en voor 2020 en later is dat 18% van de belastbare bezoldiging.

Voorwaarden voor lastenverlaging voor ploegenarbeid in de bouwsector

Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden verbonden aan deze lastenverlaging voor ploegenarbeid. Deze zijn:

  • De werken gebeuren in een onroerend goed of een deel ervan.
  • De werken worden verricht op werven.
  • De ploeg bestaat uit minstens twee personen die hetzelfde werk doen en minstens een derde van de arbeidstijd in ploeg werken. Pas op: studenten tellen niet mee.
  • Werkgevers betalen een brutoloon van minstens 14,34 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Bij een eventuele inspectie moet je dit natuurlijk kunnen bewijzen…

Eenvoudige registratie van ploegenarbeid met GeoDynamics

En zo komen we terug bij ons initieel probleem.

Hoe houd je, als administratieve dienst, deze informatie bij zodat je deze aan de belastingcontrole kan voorleggen?

Met de oplossing van GeoDynamics melden werknemers zich aan alvorens ze een werf betreden.

Dat kan via een badgesysteem in het bedrijfsvoertuig of via de smartphone app.

Met deze data maakt onze software een overzichtelijk rapport met daarop de nodige informatie om te bepalen of, en te bewijzen dat de werknemers in ploeg werken.

Op die manier is deze lastenverlaging volledig in jouw voordeel als werkgever, en brengt die geen extra ‘last’ mee voor jouw administratieve diensten.