Na de Construbadge begin oktober 2014 is sinds 1 januari 2015 de metabadge in de metaalsector ingevoerd.

De bedoeling is net zoals bij de ConstruBadge om de sociale fraude tegen te gaan.

Ontdek de regelgeving rond de construbadge >

Sociale fraude

De bouwsector kampt al enkele jaren met het fenomeen sociale fraude.

Waar vroeger elke bouwvakker een wettelijk minimumloon werd betaald, kwam al gauw een veelvoud aan goedkope Oost- en Zuid-Europeaanse arbeiders op de markt.
Deze mensen werden betaald naar hun normen en al gauw verdwenen veel Belgische banen ten koste van deze goedkopere alternatieven.

Maar ook de metaalsector kampt al langer met dit gegeven.

Zo wordt er steeds meer en meer verteld over goedkope arbeiders die aan het werk zijn in de autosector.

Ontdek de berichtgeving van ABVV Metaal >

Metabadge

Staatssecretaris voor fraudebestrijding besliste om na het succes van de construbadge dit visueel identificatiemiddel ook uit te breiden naar alle andere sectoren.

De volgende stop is in de metaalsector door de creatie van de metabadge voor alle werknemers die tewerkgesteld zijn op werven.

Deze metabadge zal gelden voor alle arbeiders tewerkgesteld in de paritaire comités nr. 111.01, 111.02 en 111.03, met inbegrip van leerjongens en de uitzendkrachten.

Bedoeling is dat er een vergrote visuele controle ontstaat door het dragen van deze metabadge.

Timing metabadge

Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) is begin januari 2015 gestart met de verwerking van alle gegevens voor de metabadge.

Bedoeling is dat alle bedrijven in de metaalsector doorgeven als ze al dan niet mensen tewerkstellen op werven en al hun persoonlijk gegevens.
Arbeiders die niet werken op werven, hebben geen metabadge nodig.

Het FBZMN zal in de loop van het eerste kwartaal van 2015 aan werkgevers die arbeiders tewerkstellen op werven meer informatie bezorgen omtrent de Metabadge.
Het Fonds voorziet bovendien om vanaf het tweede kwartaal 2015 de Metabadge met begeleidend schrijven aan de betrokken arbeiders af te leveren.