De post-corona jaren zijn voor de bouwsector zeker een uitdaging geweest. Na 2022, was 2023 ook een jaar van meer terughoudendheid.

Naast duurder wordende bouwmaterialen, zijn ook de steeds stijgende lonen belangrijke redenen waarom sommige bouwbedrijven het moeilijk hebben om operationeel te blijven.

Verplichte loonindexering

Sinds 1920 wordt er in België de index der consumptieprijzen gemeten.

Met deze index wordt verandering in de kosten van het levensonderhoud gemeten.

Dus wanneer de prijzen van bepaalde goederen en diensten stijgen, stijgen ook de lonen en uitkeringen van heel wat Belgen mee.

De bouwsector (PC 124) kent een kwartaalindex in januari 2024 van 0,44753%.

Wat betekent dit concreet?

Studenten

Studentenlonen worden dit jaar aanzienlijk verhoogd, zij verdienen nu evenveel als een werknemer in Cat. 1, wat neerkomt op €17,234.

Aanvullend pensioen

In de bouwsector is er ook een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, ‘Plan Construo’.

De driemaandelijkse stortingen worden berekend als een percentage van het salaris, dat varieert afhankelijk van anciënniteit in de bouwsector.

Vanaf 1 januari 2023 werd er ook voor de bedienden van bouwondernemingen een sectoraal aanvullend pensioenplan voorzien.

Wat kost het voor de werkgever?

Als werkgever ben je verplicht om de indexering toe te passen, ook al is dit niet bij wet vastgelegd.

Hoe de indexering wordt toegepast, verschilt naargelang het paritair comité en hun collectieve arbeidsovereenkomst:

  1. indexering in percenten als gevolg van het overschrijden van de spilindex
  2. indexering met vaste periodiciteit

Elke indexering betekent voor een werkgever een verhoging van de loonkosten. Daarom bekijken ook meer en meer ondernemingen hoe ze kunnen werken met variable of flexibele verloning en worden extralegale voordelen ook interessanter.

Hulp nodig met je loonadministratie? Bekijk samen met ons hoe onze software modules jouw onderneming meer geld en tijd bespaard. >> Boek je gratis demo