E-mail en tekstverwerking zijn ongetwijfeld een onontbeerlijk gebruiksinstrument en communicatiemiddel geworden voor het beheer en management van een onderneming.

Naarmate bij dit bedrijfsbeheer en management –in belangrijke mate– naar ruimtelijke componenten wordt teruggekoppeld, komt het belang van geografische data (en bij expansie de geografische informatiesystemen) naar voren.

Zo gaan steeds meer en meer geografische informatiesystemen integraal deel uitmaken van de dagelijkse workflow.
Op deze studiedag worden enkele cases toegelicht waar een GIS integraal deel uitmaakt van de dagelijkse werkprocessen.
Deze studiedag richt zich tot iedereen die dagelijks te maken heeft met Geografische Informatie Systemen.