Sinds 7 augustus 2014 is het in Vlaanderen verplicht om elke mobiele breker uit te rusten met een track-and-trace-systeem.

Enerzijds stuurt dat systeem in het kader van fraudebestrijding automatisch gegevens door naar een centrale databank.
Anderzijds levert het bedrijven ook waardevolle informatie op over de werking van hun machines.

Dit laatste is onder meer het geval bij de Ieperse firma Degro, dat quasi al zijn voertuigen uitrustte met GeoDynamics-technologie.

Bekijk de wetgeving rond de brekers >

 

Firma in beeld: Grondwerken Degro

Degro is reeds enkele jaren klanten bij ons voor de track and trace van hun machines en de tijdregistratie voor hun mobiele medewerkers.

Een combinatie die een winner is en blijft.

Aangezien certificatie-instellingen CERTIPRO en COPRO de werking van iedere vergunde breker in Vlaanderen online moeten kunnen opvolgen, is Degro verplicht om gegevens omtrent de locatie van de werf, de operationaliteit van de mobiele breker (in werking of rust) en de tijdstippenwaarop de mobiele breker actief is door te sturen naar een centrale databank (beheerd door VITO).

Degro opteerde liever om de zorg van deze verplichting aan ons over te dragen, in plaats van te opteren van een nieuw systeem.

Ook dit was het vakmagazine Grond/Weg/Waterbouw niet ontgaan en zij vonden het tijd om een artikel te publiceren.

Bezoek de website van grondwerken Degro >

 

kranen degro

 

Grond/Weg/Waterbouw

Grond/Weg/Waterbouw is het vakblad bij uitstek voor infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken.

6 keer per jaar leggen zij hun focus op alles wat nieuw en van belang is voor de sector.
En elke editie bouwt bruggen tussen heel wat aannemers en opdrachtgevers.

Vandaar dat de ruim 5.500 exemplaren snel de deur uit zijn en de website bij elke editie overspoelt geraakt met geïnteresseerden.

Bezoek de website van Grond/Weg/Waterbouw >

 

Lees zelf het artikel op pagina 133