Glijdende uren, dat is een systeem waarbij de werknemer zelf bepaalt wanneer hij begint en eindigt met werken.

Het heeft vele voordelen, vooral voor de werknemer. Deze kan bijvoorbeeld zijn werkuren aanpassen aan verplichtingen binnen het privé- of gezinsleven.

Ook voor de werktaak maakt het de zaken gemakkelijker. De aanwezigheid van een werknemer kan zo efficiënter zijn vroeger of net later op de werkdag.

Toch is de werknemer nog steeds gebonden aan zogenaamde stam- en glijtijden.

  • Stamtijden: De uren waarbij de werknemer verplicht op de arbeidsplaats moet zijn.
  • Glijtijden: De uren waarbinnen de werknemer mag ‘glijden’ en dus zijn werkdag mag inplannen.

Op papier lijkt deze regeling eenvoudig, maar vaak brengen glijdende uren kopzorgen bij de werkgever.

Deze moet er namelijk voor zorgen dat de juiste uren geregistreerd worden, en dat dit alles binnen het wetgevend kader gebeurt.

Daarbij komt al een eerste belangrijke vraag:

Wat zegt de wet over het toepassen van glijdende uren op de werkvloer?

Een werkgever kan glijdende uren toepassen als hij volgend systeem voorziet:

Een systeem van tijdopvolging dat volgende informatie weergeeft:

  • de identiteit van de werknemer
  • per dag de duur van zijn arbeidsprestaties
  • voor een deeltijdse werknemer met een vast werkrooster: het begin en einde van zijn prestaties en rustpauzes

Dit systeem moet kunnen worden geconsulteerd door:

  • elke werknemer die wordt tewerkgesteld op basis van een glijdend werkrooster
  • de sociale inspectie die toeziet op naleving van de arbeidsduur

Samengevat: Een werknemer moet steeds kunnen zien hoeveel uren hij of zij per dag gewerkt heeft en wanneer die gestart en gestopt is met werken.

Dit moet ook ingezien kunnen worden door de sociale inspectie.

De werknemer moet bovendien kunnen controleren hoeveel uren hij binnen een referentieperiode meer of minder heeft gewerkt dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

De oplossing van GeoDynamics voor glijdende werkuren

De oplossing van GeoDynamics houdt de gewerkte uren van alle werknemers bij en plaatst deze automatisch in een overzichtelijke lijst.

De software geeft hierbij eveneens mee hoeveel uren er meer of minder gewerkt zijn in vergelijking met het officiële uurrooster.

Het ingeven van de uren is zeer gebruiksvriendelijk.

glijdende uren

Het kan via een badgelezer of gewoon op de smartphone en laat bovendien nog meer handelingen toe. Zo kan een werknemer verlof aanvragen via de app en houdt die bij hoeveel verlofdagen men nog heeft.

Dit zorgt er niet alleen voor dat er geen fouten of slordigheden meer gebeuren door het invullen van papieren werkbriefjes, het laat de administratieve diensten ook toe om heel wat tijd te winnen.

Ons tijdregistratiesysteem is bovendien gekoppeld aan Officient waarmee je als werkgever tal van HR-processen, waaronder contractbeheer, verlof en onboarding, kan automatiseren en versnellen.

Meer weten? Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte!