De wetgeving omtrent de aanwezigheidsregistratie bestaat nog maar officieel sinds 1 april 2014 maar toch heeft de omstreden CheckInAtWork al een hele weg afgelegd.

We zetten even kort op een rijtje wat precies de wetgeving inhoudt en wat tot op vandaag de meeste recente wijzigingen zijn.

Aanwezigheidsregistratie wetgeving

Met de aanwezigheidsregistratie of CIAW is het verplicht om de aanwezigheden van personen op bouwwerven te registreren.
Deze bouwwerven moeten weliswaar voldoen aan een aantal voorwaarden zoals o.a. de totale prijs van de werkzaamheden.

Voor wie?

Iedereen die actief betrokken is bij de totstandkoming van de werf dient zich te registreren.
Dit kunnen zowel arbeiders, zelfstandigen en anderen zijn.

Mensen die occasioneel de werf bezoeken en geen onroerende activiteit uitvoeren dienen zich niet te registreren.
Dit kan de directie, mogelijke kopers, experten, verkopers,… als een broodjes- of andere pakketdiensten zijn.

Ook de uiteindelijke klant hoeft zich niet te registeren.

Kortweg gezegd zorgt het uitvoeren van onroerende activiteiten quasi altijd voor een registratie.

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de hoofdaannemer.

Hij moet aan zijn onderaannemers meedelen als ze hun aanwezigheid dienen te registreren via checkinatwork.
Onderling kan altijd afgesproken worden op welke manier ze zullen of moeten voldoen aan de aanwezigheidsregistratie.

Welke gegevens registreren?

Er zijn een aantal zaken die verplicht geregistreerd moeten worden bij de elektronische aanwezigheidsregistratie bouw:

  • De persoonlijke gegevens van de werknemer (zoals Rijksregister-, BIS- of L1-Limosanummer)
  • Plaats van werf (via code ingegeven in de registratie van werf 30 bis)
  • De identificatiegegevens van de werkgever (ondernemingsnummer)
  • De datum van de registratie (geen tijdstip)

Update aanwezigheidsregistratie 2016: € 500.000

In de voortdurende strijd tegen sociale dumping beslisten staatssecretaris voor de strijd tegen de sociale fraude Bart Tommelein (Open VLD) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) samen met de werkgevers en vakbonden uit de bouwsector om de aanwezigheidsregistratie 2016 een versnelling hoger te schakelen.

Waar in de initiële wetgeving omtrent de aanwezigheidsregistratie gesproken werd over werven met een totale waarde vanaf € 800.000 (excl. btw), gaat deze waarde voor de aanwezigheidsregistratie 2016 omlaag.

Dan zal ook moeten voldaan worden aan de Check in at Work op werven met een totale waarde vanaf € 500.000 (excl. btw).

Deze vermindering zal in de praktijk leiden tot meer en meer werven waar men zich zal moeten registeren.

Het doel is om de aanwezigheidsregistratie in te voeren op alle werven ongeacht hun waarde vanaf 2018. 

Deze verlaging gaat van werking vanaf 1 maart 2016.

Ontdek alles over de aanwezigheidsregistratie 500.000 euro >

Construbadge

Die andere nieuwigheid die quasi gelijktijdig met de aanwezigheidsregistratie werd gelanceerd, de ConstruBadge, kreeg ook enkele updates.

De construbadge, het visuele identificatiemiddel voor bouwarbeiders, zal verplicht worden gemaakt, ook voor buitenlandse arbeiders.

Daarnaast wil de regering ook het meldingssysteem voor buitenlandse werknemers (Limosa) aanscherpen.

Zo zou elke melding na maximum zes maanden vernieuwd moeten worden.

bron: De redactie

Automatische oplossing aanwezigheidsregistratie 2016

Bent u nog nooit geconfronteerd met de aanwezigheidsregistratie of doet u het nog manueel via de portaalsite van de rsz?

Dan kan u heel wat tijd en geld besparen dankzij één van onze 8 automatische oplossingen.

Tot op heden hebben wij meer dan 400 bedrijven die gebruik maken van onze oplossingen.

Ontdek de oplossingen >

Jouw situatie?

Overtuigd van de voordelen of nog net niet?
Vraag een demo aan en wij tonen je alle informatie.

Gratis demo