De Belgische bouwsector krijgt het al enkele jaren hard te verduren.
Dit is te merken aan de vele ontslagen en faillissementen binnen de sector.

Oorzaken zijn er genoeg.
Mede door het openstellen van de grenzen binnen Europa, kunnen arbeiders van andere landen hier eenvoudig aan het werk.

Deze arbeiders werken echter onder de voorwaarden van hun land waardoor ze vaak onder het Belgische minimumloon aan het werk gaan.

Maar ook de werkgevers voldoen vaak niet aan de Belgische wetgeving inzake sociale bijdragen,… waardoor hun winstmarge lager ligt.

Door sociale dumping zijn in de sector de voorbije jaren al meer dan 15.000 jobs verloren gegaan.

Veel goede initiatieven

De vakverenigingen binnen de bouwsector, o.a. Bouwunie, Confederatie Bouw, strijden al heel lang tegen deze fenomenen.

Mede door hun strijdlustigheid kwamen er de laatste jaren een groot aantal goede initiatieven naar buiten.

Zo was er onder andere de aanwezigheidsregistratie en de construbadge.

Deze zaken moeten er voor zorgen dat enerzijds de RSZ een duidelijk beeld heeft over de arbeiders aanwezig op een werf van minimum 800.000 500.000 euro (vanaf 1 maart 2016) en dat anderzijds er een soort van visueel controlemiddel aanwezig is op alle werven.

Vanaf 1 maart 2016 besliste de rsz om een versnelling hoger te schakelen om de aanwezigheidsregistratie 500.000 euro verplichting in te voeren.

Plan voor Eerlijke Concurrentie

Om nog een stap verder te gaan, ondertekenden de vakbonden en werkgevers uit de Belgische bouwsector begin juli een plan voor eerlijke concurrentie.

Samen met staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding Bart Tommelein (Open VLD) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) hebben ze een plan klaar om de sociale dumping in de sector aan te pakken.

Dit moet een halt toeroepen aan de sociale dumping en dit in het belang voor zowel de Belgische werknemers en werkgevers, maar ook in het belang van de overheid die jaarlijks 11% van haar totale inkomsten (20,1 miljard) aan de Belgische bouwnijverheid te danken heeft.

Belangrijkste maatregelen

Een 40-tal maatregelen bevat het plan en wij sommen enkele van de belangrijkste op:

 • De aanwezigheidsregistratie op bouwwerven wordt uitgebreid naar alle werven tegen 2018, maar wordt ook bijgestuurd in functie van de eigenheid van kleine werven.
 • De aanwezigheidsregistratie 500.000 euro gaat van start op 1 maart 2016
 • De Construbadge wordt afdwingbaar gemaakt in de bouwsector. Ook buitenlandse werknemers moeten een visueel identificatiemiddel krijgen. 
 • Het aantal onderaannemers in de verticale keten wordt beperkt tot maximaal twee schakels. 
 • De vereiste van de erkenning van de onderaannemer wordt uitgebreid naar álle onderaannemers in de keten. 
 • Er wordt een centraal aanspreekpunt sociale fraude opgericht tegen 1 september 2015. 
 • Er komt overleg met de gewesten om de bestaande subsidies en belastingverminderingen enkel toe te kennen als de aannemer vrij is van fiscale en sociale schulden. 
 • Er komt een sensibiliseringscampagne over sociale dumping in de bouwsector bij particulieren en overheden. 
 • Het probleem van de Nederlandse detacheringsbureaus wordt bekeken binnen de Benelux.
 • Op Europees niveau wordt bepleit om detacheringen in de bouw te beperken in de tijd tot 6 maanden (in plaats van 2 jaar). De geldigheid van het A1-formulier wordt nu al beperkt tot 6 maanden.
 • De loonkosten in de Belgische bouw moeten drastisch naar omlaag om opnieuw concurrentieel te kunnen zijn met buitenlandse bedrijven.

Bron: Bouwunie

Ontdek het nieuws op De Standaard >