Na de lancering van de aanwezigheidsregistratie in de bouwsector, gelanceerd op 1 april 2014, is de volgende sector aan de beurt.
Want de aanwezigheidsregistratie vleessector staat in de startblokken.

Sinds de invoering van de programmawet van 10 augustus 2015, zullen bepaalde personen uit de vleessector zich immers moeten registreren.

Wat is de aanwezigheidsregistratie vleessector?

De aanwezigheidsregistratie vleessector houdt in dat de aanwezigheid van personen die werken op de werkplaats verplicht moet geregistreerd worden bij de rsz.

Deze aanwezigheidsregistratie vleessector heeft als doel om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te verbeteren en om te strijden tegen oneerlijke concurrentie.

Want na de bouwsector zijn de vlees- en transportsector de sectoren die het meest getroffen worden door sociale fraude.

Wie moet zich registreren?

 

Het spreekt voor zich dat niet iedereen die zich op een vleesverwerkend bedrijf begeeft, zich moet registreren bij de aanwezigheidsregistratie vleessector.

Officieel gaat het om volgende profielen:

Iedereen die werken uitvoert in een slachthuis, een versnijdingsatelier of in een onderneming van vleesbereidingen en/of vleesproducten en die hiervoor een erkenning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hebben verkregen, zijn betrokken en moeten geregistreerd worden. 

Deze verplichting geldt niet voor administratieve bedienden en bezoekers.

In praktijk is dit een hele lang lijst van mensen die zullen moeten voldoen aan de aanwezigheidsregistratie vleessector.
Want in een omzendbrief aan alle betrokkenen heeft de rsz een lijst bezorgd van alle activiteiten die toebehoren tot het toepassingsgebied.

Consulteer de omzendbrief  >

Wanneer gaat de aanwezigheidsregistratie vleessector nu van start?

De rsz is al geruime tijd bezig om alle vleesverwerkende bedrijven op de hoogste te stellen van deze nieuwe wetgeving rond de aanwezigheidsregistratie vleessector.

Officieel is de aanwezigheidsregistratie vleessector voorzien in de programmawet van 10 augustus 2015 en zal verplicht zijn vanaf de publicatie van de koninklijke besluiten tot uitvoering.

Sinds eind januari is de wetgeving gepubliceerd in het Staatsblad, waardoor het officieel van start is gegaan.
Dat betekent dat bedrijven uit de vleesverwerkende industrie moeten instaan voor aanwezigheidsregistratie vleessector.

Bekijk de informatie op de website van de rsz >

Wie is verantwoordelijk?

Net zoals bij de aanwezigheidsregistratie in de bouwsector ligt bij de aanwezigheidsregistratie vleessector de verantwoordelijk bij het vleesverwerkend bedrijf.

Het versnijdingsatelier of de onderneming van vleesbereiding en/of vleesproducten dat handelt als opdrachtgever/aannemer is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van het registratiesysteem voor de aannemers waarop hij een beroep doet (alsook voor zijn eigen personeel), behalve wanneer overeengekomen werd dat ze zelf de registraties zullen uitvoeren met behulp van een ander automatisch systeem.

Maar het registeren zelf is een ander paar mouwen;

Zowel de persoon die iemand uitstuurt om te werken (werkgever, aannemer) als de persoon die het werk uitvoert (werknemer, zelfstandige), zijn verantwoordelijk voor de registratie. De aangifte van werken (art 30ter van de wet van 27 juni 1969) moet gebeurd zijn zodat de aanwezigheden kunnen geregistreerd worden.

Hoe registreren voor de aanwezigheidsregistratie vleessector?

Wederom stelt de rsz zijn portaalsite rond CheckInAtWork ter beschikking.

Dat betekent dat u via 4 manieren kan registeren:

  1. Via de portaalsite manueel registraties gaan invoeren
  2. Via apps voor smartphones
  3. Via een gatewaysysteem op de werkplaats waarbij iedereen zichzelf registreert
  4. Via webservices (zoals tijdregistratie of track and trace)

Automatische registratie aanwezigheidsregistratie vleessector

Net zoals bij de aanwezigheidsregistratie bouw hebben wij tal van oplossingen voorzien die u kunnen helpen bij automatische registratie.

Op die manier bespaart u tijd en geld bij de aanwezigheidsregistratie vleessector.

De beste oplossing is het plaatsen van een prikklok in het bedrijf.
Daarmee kunnen personen zich registreren via:

  1. Persoonlijke badge
  2. QR-code
  3. Elektronische identiteitskaart

Maar naast deze zaken hebben we nog tal van andere oplossingen.

Jouw situatie?

Overtuigd van de voordelen of nog net niet?
Vraag een demo aan en wij tonen je alle informatie.

Gratis demo