Vraag aan 10 bouwbedrijven, wat is aanwezigheidsregistratie en er zullen maar weinig professionals raar opkijken.

Want sinds de eerste invoering in 2014, worden steeds meer en meer bedrijven uit de bouwsector geconfronteerd met deze regelgeving.
En nu 5 jaar later is de initiële storm al wat gaan liggen en werken zowel de rsz, bouwbedrijven als externe softwarepartners nauw samen. 

Maar dat wil niet zeggen dat er geen aanpassingen meer gebeuren aan de wetgeving.
Zo voerde Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude in november een aanpassing door voor alle bedrijven actief in de betonsector.

Kleine herhaling aanwezigheidsregistratie bouw

Voor wie het nog hoort donderen in Keulen, geven we nog even de regelgeving mee omtrent de aanwezigheidsregistratie bouw.

Die zegt dat alle werknemers uit o.a. de bouwsector die een onroerende activiteit uitvoeren op een werf met een totale waarde van € 500.000 zich dienen te registreren bij de rsz. 
Deze registratie moet voorafgaand aan de werken doorgevoerd worden.

Deze wet werd in het leven geroepen in het kader van eerlijke concurrentie in de bouwsector.

Via Checkinatwork registreren werkgevers en aannemers de aanwezigheid van hun eigen werknemers, van hun onderaannemers en van hun zelfstandige onderaannemers.

De werknemers of zelfstandige onderaannemers kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden.

Hiervoor ontwikkelde de rsz zelf enkele tools.
Maar ook softwarepartners ontwikkelden slimme applicaties.

Ontdek de volledige regelgeving in onze blog >

Aanwezigheidsregistratie bouw: uitzonderingen

Tijdens de eerste maanden kwamen reeds heel wat bezwaren naar boven.

Want hoe ga je om met bv. leveringen, architecten of veiligheidscoördinatoren?

Na een paar adviesrondes werden alle bezwaren ingewerkt in de wetgeving en waren er enkele uitzonderingen die zich niet moesten registeren. 

Betonleveringen op de werf kwamen o.a. voor op de lijst van uitzonderingen. 

Aanwezigheidsregistratie betonsector of bij levering stortklare beton

In november 2018 werd er echter beslist dat het toepassingsgebied van artikel 30bis (de aanwezigheidsregistratie) verruimd ging worden tot de levering van stortklare beton.

Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, verklaarde dat er interpretatiefouten mogelijk waren met de huidige wetgeving.

Tot nu toe was de checkin@work van toepassing voor leveringen op de werf maar niet voor leveringen op straat.

Hierdoor moesten betonleveringen uitgevoerd vanop straat niet registreren terwijl leveringen vanop de werf zich wel dienden te registeren.

Met de instemming van de werkgevers en vakbonden van de sector moeten vanaf 1 april 2019 alle leveringen van stortklare beton voldoen aan de aanwezigheidsregistratie.

Consequenties voor betonmixers aanwezigheidsregistratie

Wat betekent deze aanpassingn van aanwezigheidsregistratie nu concreet voor u als betonfirma.

Dat betekent dat leveringen van stortklare beton, gestabiliseerd zand (stabilisé), chape,… vanaf 1 april 2019 vallen onder de verplichte aanwezigheidsregistratie.
Waar vooraf enkel de pompen vielen onder de aanwezigheidsregistratie betonsector, gaat het nu dus een stapje verder.

U zal dus al uw chauffeurs moeten aanmelden alvorens ze de werf oprijden of afmelden als uw planning verandert.

Profiteer van automatische aanwezigheidsregistratie betonsector

Zorgt dit vooruitzicht al voor slapeloze nachten?

U kan steeds gebruik maken van onze automatische oplossingen omtrent de aanwezigheidsregistratie betonsector.

Zo kan u bv. al uw chauffeurs quasi automatisch aanmelden bij het oprijden van de werf of profiteren van een van onze 7 andere oplossingen.
Reeds 300 bedrijven gingen u voor!

Focus liever op het echte werk en laat administratie over aan ons!

GeoDynamics helpt te focussen op het échte werk door tijd te besparen
op administratie en checkinatwork.

Gratis demo